“Biz” kimik vә “hara”da yaşayırıq? (Mötәrizәli yazı)

Mötərizəsi bol, postmodern incəsənət kimi mənalı, mənasız, uzun bir yazı. Daha çox Harold Blumun ("The Western Canon" əsərində) sinifləndirməsi içində milli alleqorik sayıla biləcək cinsdən, bir az da ünvanlı sosial mesaj funksiyalı bir yazı. Uşaqlıqdan coğrafiyaya çox marağım olub. Ölkәlәrin adı, paytaxtı, әhalisi, әn böyük çayı, dağı, şәhәrlәri kimi siyahılar hazırlamağı, saatlarla xәritәlәrә, atlaslara baxmağı, … Oxumağa dava et “Biz” kimik vә “hara”da yaşayırıq? (Mötәrizәli yazı)